Handelsstaden

Närmast till allt

Handelsstaden Kristianstad erbjuder en genuin historisk stadskärna som har över 170 butiker och restauranger, stort utbud av konst och kultur och ett av Sveriges största stadsnära strövområden, allt inom fem minuters promenad.

Kategorier

Varumärkesplattform

Grafisk identitet

Grafisk manual

Guidelines och mallar

Hemsida

KommunikationskonceptTydlig strategi för varumärket

Bakgrund

Det har blivit tuffare och tuffare för stadskärnor och dess handlare att locka till sig besökare. Bidragande orsaker kan vara e-handel och att stora köpcentrum byggs utanför centrum. Vill cityhandlen vara med och konkurrera om besökarna är det viktigt med en tydlig strategi för utveckling och kommunikation av varumärket.

När Zanshinkommunikation kom in i bilden var de drivande krafterna i
Handelsstaden Kristianstad överens om att den dåvarande grafiska
profilen hade gått ur tiden. Den stämde inte med den känsla man ville bli
förknippad med. Dessutom fanns det ingen strategi framtagen för hur man
skulle jobba med varumärket vilket innebar att man famlade i blindo.

Hemsidan uppdaterades

Genomförande

Vi var alla överens om att en omstart krävdes för att ge varumärket ny energi och tydligt visa att nu skulle man satsa på centrum. För att kunna arbeta vidare behövde vi skapa en enhetlig uppfattning om varumärket. Vad ska det stå för och hur vill vi att andra ska uppfatta det. I flera olika workshops mejslade vi tillsammans ut en varumärkesplattform.

Nästa steg vara att skapa ett kommunikationskoncept som skulle hjälpa oss att få ut en sammanhängande berättelse om Handelsstaden Kristianstad.
Konceptet fick namnet ”Närmast till allt”. Med en stadig och tydlig grund att
utgå ifrån kunde sedan arbetet gå vidare och vi tog fram en grafisk profil och riktlinjer hur man skulle jobba med denna. Hemsidan var en av de första enheterna som vi ändrade så att den skulle stämma överens med den nya varumärkesplattformen den nya grafiska identiteten. En viktig del i arbetet var att göra siten så lättnavigerad och användarvänlig som möjligt.

Resultat

Idag finns en tydlig varumärkesplattform och tydliga grafiska riktlinjer att
utgå ifrån. Konceptet genomsyrar all kommunikation såväl digitalt som print. Antalet besökare på hemsidan ökande markant i och med att vi byggde om den och tog fram en digital strategi för hur vi skulle driva trafik till sidan med hjälp av bra content.