Zafe Care Systems

Hemsida för teknik i människans tjänst

Zafe Care Systems erbjuder trygghetslösningar för alla typer av boenden, med visionen att skapa mer tid för omsorg, mer livskvalitet för de boende och underlätta vardagen för både personal, brukare och kommuner. Zafe Care Systems gör det med modern, marknadsledande teknik som samtidigt är väldigt enkel att använda – och med ett genuint engagemang för att bidra till en kostnadseffektiv och bra välfärd där tekniken är medlet, inte målet.

Kategorier

Webbstrategi

Webbdesign

Programmering

Grafisk formgivning

Foto och film

Sökmotoroptimering (SEO)Klar, tydlig och
lättnavigerad hemsida

Bakgrund

Med ny varumärkesplattform och grafisk profil på plats var det dags att se över hemsidan. Den tidigare hemsidan hade hängt med ett bra tag och både design samt funktion var i behov av en uppdatering.

Hur vi gjorde

Projektet inledes med en halvdags workshop där vi tillsammans bl a gick igenom förväntningar, syfte och mål med hemsidan. Vi tittade på Zafe Care Systems erfarenhet av den tidigare hemsidan och nya önskemål. Vilka behov fanns när det gällde innehåll nya funktioner?

En digital kartläggning gav oss viktiga insikter för hur utformning, struktur och nya lösningar skulle möta besökarnas förväntningar.

Redan tidigt i processen satte vi upp KPI:er (key Performance Indikators) för att vi ska kunna mäta att uppsatta mål nås.

Hemsidan ska
spegla varumärket
och tjänsterna

Landningssida på zafe.se för tjänster

Parallellt satte vi igång med sökmotoroptimeringen och undersökte vilka sökord / sökfraser målgruppen kunde tänkas använda och hur stor konkurrensen var kring dessa.

Nästa steg var att ta fram skisser på hemsidans struktur och design. Den sedan tidigare framtagna grafiska profilen låg till grund för arbetet. När alla skisser var godkända kodade och implementerade vi hemsidan i WordPress. Ett uttalat krav från Zafe Care Systems var att vissa sidor på hemsidan skulle de själva kunna sköta och uppdatera.

För att få underlag som speglar varumärket och visa de tjänster / produkter som Zafe Care Systems erbjuder filmade och fotograferade vi en heldag på ett omsorgsboende.

Innan lansering testkörde vi hemsidan med ett antal utvalda personer och fick bra feedback som vi kunde åtgärda innan sidan slutligen gick ut skarpt.