Malmberg

Lagrat sedan 3235 f.kr.

Vi moderniserade och uppdaterade den grafisk profilen och tog fram ett helt nytt kommunikationskoncept som byggde på den källa som vattnet tappades ifrån.

Kategorier

Kommunikationskoncept

Grafisk profil

Grafisk manual

Guidelines och mallar

hemsida

Annonser

Trycksaker

Etiketter



A real good water from Yngsjö

Läpparna i logotypen utnyttjades i kommunikationen

Resultat

Malmberg Original blev ett välkänt varumärke och lyckades ta sig in i flera
av de kända gourmetrestaurangerna t.ex. Operakällaren i Stockholm.

Originalproduktion i flera olika editioner och språkvarianter