Gith Consulting

Hemsidan för de som behöver hjälp att växa och läka

Gith Consulting AB erbjuder specialistkompetens till individer, ledare, grupper och organisationer. Hennes målsättning är att erbjuda engagerande, analytiska och genuina möten.

Kategorier

Webbstrategi

Webbdesign

Programmering

Grafisk formgivning

Sökmotoroptimering (SEO)Hemsida med varumärkeskänsla

Bakrund

Grundare till Gith consulting är Gith Rygler som är utbildad socionom och KBT-terapeut. Hon har över 20 års erfarenhet i att arbeta med individer, chefscoachning, grupper och organisations-utveckling. Har arbetat inom den privata, offentliga, kommunala sektorn.

Hon har de senaste åren arbetat inom privata sektorn som beteendevetare / organisationsutvecklare och KBT terapeut. Gith har lång erfarenhet att coacha, analysera och överblicka olika problemställningar på individ, grupp, organisation och ledarnivå.

När Gith kom till Zanshinkommunikation hade hon bestämt sig för att starta eget och behövde ha en hemsida som visade de tjänster hon erbjuder och beskrev vem hon är.

En hemsida som visar de tjänster Gith Consulting erbjuder

Hur vi gjorde

Projektet började med ett uppstartsmöte / workshop där vi gick igenom syfte, mål och förväntningar med hemsidan. Vi la mycket kraft på varumärket och vilken image hemsidan skulle återspegla.

Därefter gjorde vi en research av målgrupper och konkurrenter. Genom researchen fick vi fram nyttig information och en grund för hur hemsidan borde utformas och struktureras. Samtidigt undersökte vi vilka sökord och sökfraser som potentiella kunder kan tänkas använda när de söker efter de tjänster som Gith erbjuder. Vi stämde av sökvolymer och konkurrens.

Med denna information klar började arbetsgruppen på Zanshin att ta fram skisser som visar hur innehållet bör disponeras och en design som ger rätt känsla. Vi tog även fram en tidplan för projektet och när hemsidan skulle vara klar.

Efter godkända skisser kodades och implementerades i WordPress. Alla sidor och moduler som skulle finnas med på sidan skapades. Funktion, användarvänlighet, stil och tydlig CTA (Call to action) var ledord under framtagningsprocessen.

Innan vi lanserade hemsida testkörde vi den tillsammans med ett antal utvalda personer från målgruppen.