THIS IS ZAFE

Vi är glada och stolta över att få vara en del av Zafe Care Systems resa, och bidra med att tydliggöra deras varumärke och kommunikation.

Vårt samarbete tog sin start när vi på Zanshin kommunikation träffade Per La Fleur på ett frukostmöte anordnat av marknadsföringen Nordost Skåne i slutet av 2021. Vi hamnade vid samma bord av en tillfällighet och började bekanta oss med varandra.

Bild som används för varumärke ock kommunikation för Zafe Care Systems

Når stark kommunikation genom att arbeta med helheten

Det visade sig att Per skulle tillträda som ny VD för Zafe 2022 och letade efter en byrå som kunde agera bollplank och samarbetspartner avseende företagets kommunikation. En kontakt etablerades och när Per sedan tillträdde som VD fick vi på Zanshin möjlighet att presentera oss mer detaljerat och resten är som man säger historia.

En tydlig varumärkesplattform underlättar kommunikationen

Vi på Zanshin är övertygade om att företag och organisationer når stark kommunikation genom att arbeta med helheten. En grund för detta är att ta fram en varumärkesplattform. Första steget blev därför att gå igenom varumärket tillsammans med Zafe. Syftet var att tydliggöra vad Zafe Care Systems står för och erbjuder. Vi utgick från var företaget befann sig (nuläge), vart man vill och vilka mål man har.

I en serie workshops tog vi tillsammans med ledningsgruppen fram grunden i varumärkesplattformen (reviderad affärsidé, vision, kärnvärden och varumärkeslöfte). Därefter bjöd vi in hela personalen för en genomgång av plattformen och vad den innebar för det dagliga arbetet med extra fokus på kärnvärden och varumärkeslöfte.

Parallellt med varumärkesarbetet arbetade vi på Zanshin även med att ta fram en ny grafisk profil till Zafe Care Systems, vilket innefattade uppgradering av logotyp samt att en ny symbol.
Med dessa grundkomponenter var nästa steg att göra om hemsidan, läs mer om caset här.

Sedan dess har många intressanta och roliga projekt genomförts.