Social media. Kvinnlig hand håller en smartphone

Vi hjälper er ta fram en framgångsrik
sociala medier strategi

Att kontinuerligt skapa relevant innehåll i dina sociala medier är en utmaning både strategiskt och praktiskt. Men det behöver inte vara så krångligt om man har en klar och tydlig strategi för vad man vill uppnå med sina sociala medier och en plan för hur man ska lyckas med detta.

Det första vi gör när vi börjar arbeta med en ny kund är att analysera nuläget. I stora drag innebär det att ta reda på hur den digitala närvaron ser ut för er verksamhet. Vi går igenom er varumärkesplattform (eller skapar den tillsammans om det inte finns någon sedan tidigare) eftersom det är av största viktigt att innehållet på sociala medier bygger på denna om det ska hjälpa er bygga och positioner ert varumärke.

Sedan är det dags att formulera en strategi för hur kommunikationen i sociala medier ska hänga ihop med övrig kommunikation och kampanjer. Detta steg gör vi gärna tillsammans med er i form av en workshop. Många av våra kunder vill själva sköta det dagliga arbetet och då är det bra att de som ska vara ansvariga för detta är med. Gärna också representanter från ledningsgruppen (om ni är ett lite större företag) så att alla redan från början är insatta i detta viktiga arbete.

En sociala medier plan ska hjälpa er:
– Kommunicera ert budskap med målgruppen på bästa möjliga sätt.
– Hitta er målgrupp med hjälp av olika sociala medier (kanske krävs olika budskap i olika kanaler).
– Förpacka ert budskap för att engagera och skapa en starkare relation till målgruppen.
– Hålla koll på vad som sägs på nätet om verksamheten och era intresseområden och ta nytta av detta och eventuellt bemöta.
– Strategi för hur ni ska bemöta kommentarer och svara på frågor
– Få rutin på att skapa innehåll som är relevant för målgruppen i de olika kanalerna.

I många fall är vi också med i utformningen av en Contentplan som ska säkerställa ett kontinuerligt och relevant flöde.

Vi hjälper så klart gärna till med att skapa content. Det kan t.ex. vara att skriva text, ta fram bilder, film m.m.

Är ni intresserade av att annosera via sociala medier kan ni läsa mer om detta här!

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er med era sociala medier så ser vi fram emot att få höra av er!