22 juli, 2022

Enhetlig digital kommunikation

Ett manér som underlättar och säkerställer att kommunikationen blir enhetlig.

Bakgrund

De digitala kanalerna är en viktig pusselbit i Grimslövs folkhögskolas övergripande kommunikation. Eftersom det saknades en gemensam röd tråd för detta fick vi i uppdrag att ta fram ett enhetligt grafiskt manér för bland annat Facebook och Instagram.

Genomförande

Vi skapade ett grafiskt manér med den nya logotypen som utgångspunkt. De grafiska riktlinjerna innehåller grafiska element, färg och typsnitt. Vi tog även fram mallar med den nya designen.

Resultat

Det nya manéret underlättar arbetet för alla som jobbar med digitala kanaler på skolan och säkerställer att kommunikationen blir enhetlig och lätt att känna igen.

7 september, 2020

Ett konfektyrkoncept för framtiden

Precis som modeindustrin jobbar vi med kollektioner.

Ett vuxnare godis för alla

Vår lösning för lösgodiset blev ett koncept som var helt unikat för branschen. Det grafiska manéret stack ut och syntes i butikerna. Det förmedlade en något mer exklusiv känsla och stod för ett vuxnare godis för alla, kvalitet till rätt pris. Idéen byggde på att tog det färgsprakande och glada designspråket från godisvärlden och kombinerade det med
det emotionella från modebranschen. Precis som modeindustrin skulle vi jobba med säsonger och kollektioner, färger och sortiment skulle ändras fyra gånger om året. Det medförde att vi höll intresset uppe under hela året. Konceptet fick namnet Candy Collection och utvecklades sedan även till Snacks Collection.

Försäljningen ökade i snitt med 18%!

Candy Collection i butik

När vi lanserade de ny konceptet så ökade alla butiker som bytte ut sitt lösgodis mot Candy Collection försäljningen markant. Det medförde blad annat att flera ICA-butiker i landet ville ha Candy Collection som sitt lösgodiskoncept.

1 september, 2020

Närmast till allt

Tydlig strategi för varumärket

Bakgrund

Det har blivit tuffare och tuffare för stadskärnor och dess handlare att locka till sig besökare. Bidragande orsaker kan vara e-handel och att stora köpcentrum byggs utanför centrum. Vill cityhandlen vara med och konkurrera om besökarna är det viktigt med en tydlig strategi för utveckling och kommunikation av varumärket.

När Zanshinkommunikation kom in i bilden var de drivande krafterna i
Handelsstaden Kristianstad överens om att den dåvarande grafiska
profilen hade gått ur tiden. Den stämde inte med den känsla man ville bli
förknippad med. Dessutom fanns det ingen strategi framtagen för hur man
skulle jobba med varumärket vilket innebar att man famlade i blindo.

Hemsidan uppdaterades

Genomförande

Vi var alla överens om att en omstart krävdes för att ge varumärket ny energi och tydligt visa att nu skulle man satsa på centrum. För att kunna arbeta vidare behövde vi skapa en enhetlig uppfattning om varumärket. Vad ska det stå för och hur vill vi att andra ska uppfatta det. I flera olika workshops mejslade vi tillsammans ut en varumärkesplattform.

Nästa steg vara att skapa ett kommunikationskoncept som skulle hjälpa oss att få ut en sammanhängande berättelse om Handelsstaden Kristianstad.
Konceptet fick namnet ”Närmast till allt”. Med en stadig och tydlig grund att
utgå ifrån kunde sedan arbetet gå vidare och vi tog fram en grafisk profil och riktlinjer hur man skulle jobba med denna. Hemsidan var en av de första enheterna som vi ändrade så att den skulle stämma överens med den nya varumärkesplattformen den nya grafiska identiteten. En viktig del i arbetet var att göra siten så lättnavigerad och användarvänlig som möjligt.

Resultat

Idag finns en tydlig varumärkesplattform och tydliga grafiska riktlinjer att
utgå ifrån. Konceptet genomsyrar all kommunikation såväl digitalt som print. Antalet besökare på hemsidan ökande markant i och med att vi byggde om den och tog fram en digital strategi för hur vi skulle driva trafik till sidan med hjälp av bra content.

17 augusti, 2020

Lagrat sedan 3235 f.kr.

A real good water from Yngsjö

Läpparna i logotypen utnyttjades i kommunikationen

Resultat

Malmberg Original blev ett välkänt varumärke och lyckades ta sig in i flera
av de kända gourmetrestaurangerna t.ex. Operakällaren i Stockholm.

Originalproduktion i flera olika editioner och språkvarianter

8 augusti, 2020

Hemsidan för de som behöver hjälp att växa och läka

Hemsida med varumärkeskänsla

  • REKLAM SOM FOLK ORKAR BRY SIG OM

    Vi har alla hört om det eller stött på det, reklamtröttheten som breder ut sig. Vi ska vara helt ärliga och även vi på Zanshin kommunikation tycker att det är extremt irriterande när det kommer reklam mitt i filmen. Är det dessutom samma reklaminslag som visas gång på gång så blir det extra tröttande. Det […]

Bakrund

Grundare till Gith consulting är Gith Rygler som är utbildad socionom och KBT-terapeut. Hon har över 20 års erfarenhet i att arbeta med individer, chefscoachning, grupper och organisations-utveckling. Har arbetat inom den privata, offentliga, kommunala sektorn.

Hon har de senaste åren arbetat inom privata sektorn som beteendevetare / organisationsutvecklare och KBT terapeut. Gith har lång erfarenhet att coacha, analysera och överblicka olika problemställningar på individ, grupp, organisation och ledarnivå.

När Gith kom till Zanshinkommunikation hade hon bestämt sig för att starta eget och behövde ha en hemsida som visade de tjänster hon erbjuder och beskrev vem hon är.

En hemsida som visar de tjänster Gith Consulting erbjuder

Hur vi gjorde

Projektet började med ett uppstartsmöte / workshop där vi gick igenom syfte, mål och förväntningar med hemsidan. Vi la mycket kraft på varumärket och vilken image hemsidan skulle återspegla.

Därefter gjorde vi en research av målgrupper och konkurrenter. Genom researchen fick vi fram nyttig information och en grund för hur hemsidan borde utformas och struktureras. Samtidigt undersökte vi vilka sökord och sökfraser som potentiella kunder kan tänkas använda när de söker efter de tjänster som Gith erbjuder. Vi stämde av sökvolymer och konkurrens.

Med denna information klar började arbetsgruppen på Zanshin att ta fram skisser som visar hur innehållet bör disponeras och en design som ger rätt känsla. Vi tog även fram en tidplan för projektet och när hemsidan skulle vara klar.

Efter godkända skisser kodades och implementerades i WordPress. Alla sidor och moduler som skulle finnas med på sidan skapades. Funktion, användarvänlighet, stil och tydlig CTA (Call to action) var ledord under framtagningsprocessen.

Innan vi lanserade hemsida testkörde vi den tillsammans med ett antal utvalda personer från målgruppen.