Tips och tricks Google Ads

Förbättra din annonskvalitet genom att fokusera på Quality Score

Varje gång någon googlar görs en auktion bland de annonsörer som vill synas på det sökordet. Men i motsats till en traditionell auktion är det inte högst bud som ensamt avgör vem som vinner auktionen på Adwords.

En minst lika avgörande faktor som ditt bud är ditt Quality Score. Detta är Googles kvalitetsmått på relevansen mellan sökordet som googlats på, din annons som visas och din landningssida som besökaren hamnar på. Genom att kontinuerligt optimera din annonsering kan du förbättra ditt Quality Score med både en högre annonsplacering och lägre klickpris som följd.

Du betalar med andra ord mindre för att få synas mer.

Förbättra din annonskvalitet genom att fokusera på de tre komponenterna i Quality Score.

1. Förväntad CTR (Clickthroughrate)

 • Se till att det är sannolikt att ditt sökord leder till klick på annonsen.
 • För att förbättra detta var specifik i annonsen och ta med sökorden i din annonstext (Speciellt rubriken).
 • Prova dig fram med olika CTA (Call To Action) t.ex. ring nu, fri frakt osv. 
 • Lyft fram fördelar med din produkt eller service (tänk utifrån kundens perspektiv).
 • Prova säsongsbetonad reklam runt högtider och specialevenemang.

2. Att annonsen är relevant – Hur nära annonsen matchar sökordet

 • Lägg till negativa sökord.
 • Var lokal, använd rätt region genom relevanta språk och platser.
 • Lägg till relevanta sökord i din annonstext.
 • Var specifik i mobilen och testa mobilspecifik annonstext.

3. Upplevelse av landningssidan på din hemsida

 • Se till att landningssidan är relevant, transparent och lätt att navigera.
 • Se till att skicka trafiken från annonsen till ”rätt” landningssida
 • Var konsekvent så det känns som att landningssidan är en fortsättning av annonsen och följer erbjudande eller uppmaningar.
 • Se till att det är lätt att hitta kontaktinformation. 
 • Låt det vara tydligt vilken typ av verksamhet ni erbjuder.
 • Om ni samlar in information om kunden var tydlig vad den ska användas till. 
 • Se till att laddningstiden av sidan är bra.
 • Det ska vara enkelt att navigera på hemsidan, speciellt via mobilen.

Vill du ha hjälp med din Goole annonsering är du alltid välkommen att kontakta oss på Zanshin Kommunikation.

Du kan också läsa mer om hur du kan öka lönsamheten och affärerna med hjälp av Google Ads här!